ESC

Co je ESC?

ESC – European Solidarity Corps neboli Evropské sbory solidarity v roce 2018 nahradily program Evropské dobrovolné služby (EVS). Tyto projekty stále zůstavájí skvělou příležitostí vyzkoušet něco nového, udělat krok odlišným směrem a vyrazit až na rok do zahraničí. Ať individuálně, či ve skupinách, zapojíš se do dobrovolnických projektů ve všem zemích EU a v partnerských zemích. Je to křižovatka, úplně nová životní zkušenost, která tě nasměruje, kam dál. Ozkoušíš si práci v neziskovce v tebou zvoleném sektoru, kde důraz je kladen na tvůj rozvoj a učení se. Ozkoušíš život v odlišné kultuře, poznáš sebe sama, naučíš se mnoha praktickým dovednostem, které se můžou hodit do tvého pracovního I osobního života.

P1130875ESC je program EU,  který nabízí možnost získat finanční a organizační podporu pro tuto dobrovolnickou zkušenost.

Sám si můžeš vybrat, jaké téma tě zajímá a v čem se chceš rozvíjet a podle toho oslovovat organizace. Témata projektů mohou zahrnovat práci s dětmi a mládeží, projektovou koordinaci, volnočasové aktivity, ekologické aktivity, rozvoj lokální komunity. Často je to o tvé proaktivitě a kreativitě: )

Kdo může vyrazit?

IMG_6376Vyrazit může kdokoliv ve věku 18 až 30 let, s trvalým bydlištěm v ČR nebo v partnerské zemi. Jde o  dobrovolnickou práci, kde se vše naučíš na místě. Nemusíš mít ani vysokoškolský diplom, ani maturitu, ani životopis plný pracovních zkušeností či jazykových dovedností (netřeba ovládat jazyk hostitelské země, avšak alespoň jeden ze světových jazyků je více než vhodný), aby ESC projekt byl pro tebe. Cílem EU je zvýšit kvalitu vzdělávání a kvalifikace mladých lidí, dát šanci všem, aby rozvinuli svůj talent či si našli svůj směr a uplatnění. Je otevřena opravdu všem – neváhej a začni vybírat! ESC tě obohatí o cennou zkušenost – při dalším hledání práce či vytváření vlastního podnikání již budeš mít pevný základ a odrazový můstek.

Co je cílem dobrovolnických projektů v rámci ESC?

Cílem je rozvoj kompetencí jednotlivce a také rozvoj vzájemné solidarity a kulturní tolerance, která při spolupráci a soužití v multikulturním prostředí samovolně vzniká. Program  si klade za cíl otevřít nové obzory o tom, co je možné dělat, kam se lze zapojit, jak vytvářet mezinárodní přátelství a sítě pro spolupráci a hlavně ukazuje, jakou hodnotu a sílu má neformální vzdělávání. Skrze neformální vzdělávání a dobrovolnictví program ESC přispívá k řešení nezaměstnanosti a podporuje rozvoj kvalifikace pracovních sil na Evropských trzích.

Jaké formy má ESC dobrovolnictví?

Je na tobě, jakou formu si zvolíš, možností je několik:

A) Individuální  (2-12 měsíců)

Jedná se o projekt, kdy je zapojen pouze jeden dobrovolník z dané země, jedna vysílající organizace a jedna hostitelská organizace. Představuje pro tebe, coby dobrovolníka, intenzivní vzdělávací zkušenost, má velký přínos pro tvůj osobní rozvoj a poskytuje ti skvělou příležitost k začlenění do místní komunity. V hostitelské organizaci můžeš být sám, ale časteji s dalšími dvěmi nebo třema dobrovolníky z jiných zemí.

B) Skupinové (do 2 měsíců)

32Tato forma dobrovolnictví umožňuje skupině dobrovolníků zapojit se společně do dobrovolné činnosti na místní, regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. Pokud si zvolíš tuto formu, můžeš se ocitnout na projektu, kde až 30 dobrovolníků najednou, jako skupina, bude dobrovolničit ve stejné hostitelské organizaci, či se po menších skupinkách rozdělí do vícero organizací. Jedná se stále o tvé individuální učení, avšak ve skupinovém kontextu – proto je nabízena kratší doba projektů.

C) Krátkodobé (od 2 týdnů do 2 měsíců)

Pokud stále nevíš, zdali dobrovolnictví na rok je to ono, krátkodobý projekt může sloužit jako ochutnávka, jaké to je být dobrovolníkem ve zvolené hostitelské organizaci. Tato forma je speciálně doporučená pro mladé s omezenými příležitostmi nebo pro skupiny nad 10 dobrovolníků. Pokud se rozhodneš vyjet na krátkodobý dobrovolnický projekt v rámci ESC, stále máš možnost pak vyrazit i na individuální dlouhodobý projekt, v součtu maximálně 12 měsíců.

Kam můžeš vyrazit? 

 • Státy EU (Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko,šárka Německo, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Velká Británie)
 • Státy mimo EU (Island, Lichtenštějnsko, Makedonie, Norsko, Turecko)

Jak vyrazit  – krok po kroku:

 • Najdeš si vysílající organizaci v ČR (dále VO) – to klidně můžeme být my, Brno Connected. Sami jsme tento typ dobrovolnictví zažili a rádi tě podpoříme v tvém dobrodružství. Jako VO se budeme zajímat o tvou motivaci, proč chceš za dobrovolnictvím vyrazit, jaká jsou tvá očekávání a co se chceš naučit – ESC není jediná možnost, pokud ucítíme, že hledáš něco jiného, rádi tě nasměrujeme dál
 • S podporou VO začneš s hledáním vhodných projektů v zahraničí – nasměrujeme tě, kde hledat a nasdílíme projekty z našich partnerských organizací
 • Jakmile najdeš, jako VO ti pak pomůžeme zprostředkovat komunikaci s hostitelskou organizací (dále HO), s podáním žádosti, s kompletní administrací projektu, se zajištěním pojištění a cestování.
 • Poskytneme “balíček na cestu” ve formě předodjezdového školení – info pack o ESC aP1130799 chartě dobrovolníka, o tvých právech a povinnostech, praktické tipy – léky, co sbalit; připravíme tě na kulturní odlišnosti v dané zemi, podpoříme s nasíťováním na další dobrovolníky, od kterých můžeš zjistit jejich zkušenost a tipy; a taktéž pomůžeme s napojením na HO a tvého budoucího mentora na projektu, a celkově ti pomůžeme se i psychicky připravit na odjezd a změnu.
 • Během projektu budeme udržovat kontakt, abychom viděli, jak se projekt vyvíjí, jak se ti daří, co se učíš, zdali se dá něco zlepšit a jak – budeme tvá podpora na dálku, v případě, že budeš řešit jakýkoliv problém či budeš potřebovat pomoci, jsme tu pro tebe.
 • Po projektu jsou dveře otevřené – podpoříme přenos nabytých zkušeností v zahraničí do domácí praxe, tvé případné zapojení v Brno Connected, rádi budeme mentory v procesu aklimatizace a adaptace do domácích podmínek, s případným hledáním zaměstnání atd. A budeme rádi, když své zkušenosti nasdílíš s ostatními.

Praktické info a tipy:

 • Čím dřív s hledáním hostitelské organizace a projektu začneš, tím je větší šance, že opravdu najdeš něco přesně na míru pro tebe – doporučujeme začít cca půl roku před tím, než chceš do zahraničí vyrazit (proces žádosti a schvalování projektu zabere alespoň měsíc a půl).
 • Jako dobrovolník bys neměl pracovat více než 37 hod týdně a tvá práce by měla být zaměřena na tvé učení se, podpořena
 • ESC není zaměstnání, čili nárok na finanční odměnu nevzniká, leč v každé zemi dostaneš měsíční kapesné cca 80-120 EUR (dle finanční úrovně země projektu). Každý projekt má pak přesně stanovenou výši cestovních nákladů, nákladů na stravu a bydlení, na jazykový kurz a projektové náklady – to se dozvíš se to od své hostitelské organizace, ale tvé náklady by měly být z velké části pokryty
 • Po dobu projektu ti bude zařízeno mezinárodní pojištění, které v plné výši zastupuje naše domácí pojištění
 • ESC je dobrovolnická služba, v případě, že se rozhodneš z jakéhokoliv důvodu projekt ukončit, možnost máš – avšak zaniká tím tvé právo vyrazit na projekt jiný – ESC je šance jedenkrát za život, pokud se jedná o individuální dlouhodobý prjekt, v případě skupinového či krátkodobého máš nárok vyrazit posléze i na dlouhodobý individuální projekt, do jiné země = max. délka 12 měsíců v součtu
 • Po absolvování ESC dobrovolnického projektu bude tvé učení a rozvoj zaznamenáno pomocí certifikátu Youthpassu, který je mezinárodně uznávaným certifikátem pro neformální vzdělávání

Více informací najdeš na stránkách Evropských sborů solidarity.

Chceš vyrazit? Ozvi se nám na brnoconnected.cz a rádi se s tebou potkáme!

Za některé z fotek děkujeme Cathy z Active Rainbow!