ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Kdo se může na projekt přihlásit?

V podstatě úplně každý, bez ohledu na vaše zkušenosti a znalosti. Důležité je:

  • pokud máte české občanství, nebo v ČR žijete/pracujete/studujete a můžete to případně doložit;
  • abyste splňovali věkový limit projektu (většinou musíte být starší 18 let, u některých projektů nesmíte být starší 30 let);
  • abyste zvládli komunikovat v angličtině (protože v té se projekty většinou odehrávají).

Komu jsou projekty primárně určeny?

Podle programu Erasmus+ jsou projekty určeny primárně tyto skupiny: studenti, stážisté, učni, žáci, dále se vzdělávající dospělí, mladí lidé, dobrovolníci, profesoři, učitelé, školitelé, pracovníci s mládeží, odborní pracovníci z organizací působících v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

Účastníci jsou nejčastěji vybíráni podle své osobní motivace a možnosti využít to, co se na projektu naučí.

Projekty nabízejí příležitost také lidem s omezenými příležitostmi, kteří by jinak nikam vyjet nemohli – nezaměstnaným, minoritám, mládeži s problémy se vzděláváním atd.

V rámci Erasmus+ mládež existují dva typy projektů: výměny mládeže a tréninkové kurzy. Výměny mládeže jsou pro mladé lidi ve věku 18 – 30 let, zkušenější mohou vyjet jako group leadeři (a může jim být víc jak 30 let). Pokud pracujete s mládeží a chcete se odborněji vzdělávat, vyhlížejte tréninkové kurzy. Ty nejsou věkově omezené a cílí na profesní rozvoj pracovníků a pracovnic s mládeží.

Na jaká témata jsou projekty většinou zaměřeny?

Projekty se mohou týkat mnoha různých témat, primárně neformální vzdělání všeho druhu. Často jsou zaměřené na kompetence klíčové pro trh práce, podnikání, sociální podnikání, komunitu a práci s komunitou, práci s mládeží, evropské hodnoty, mezinárodní spolupráci, sociální inkluzi, zdravý životní styl, udržitelný rozvoj, ochranu životního prostředí aj. Nabídka je široká, takže pokud trochu zapátráte, určitě najdete téma, které vás zajímá.

Jaká je role group leadera?

Na každou Výměnu mládeže je s  každou skupinou vyslán i jeden group leader. Nemusíte se  této role bát, je malá. Budete v podstatě hlavní komunikační důstojník s organizací, která vás přijímá.

Je možné, že vás organizátoři výměny požádají o další pomoc – např. abyste každý večer zjistili, jak členové vašeho týmu s výměnou zatím spokojeni – ale takovou roli s vámi budou vždy diskutovat a vy budete mít možnost ji odmítnout. A s největší pravděpodobností nebudete mít o nic více povinností než ostatní účastníci.

Kolik projekt stojí?

Projekty jsou placené z grantů EU vyhrazených na vzdělávání, rozvoj a mezinárodní spolupráci, specificky programe Erasmus +, sekce Mládež. . Ty zaplatíš jenom účastnický poplatek, který se pohybuje v rozmezí 0 – 70 € a služí organizátorům na pokrytí extra náklad na projekt. Jídlo, ubytování, program i materiály jsou zaplacené z grantu.

Podle vzdálenosti České republiky od místa konání projektu je stanovena částka na cestovní náklady, která ti bude proplacena. Dozvíš se jí už z infopack a můžeš cestu plánovat tak, aby daná částka stačila. Pokud tě cesta vyjde na víc, než je maximální příspěvek, doplácíš si zbytek sám.

Jízdenky si kupuješ za své a jsou ti proplaceny až po konci projektu.

Pořádně si prostuduj infoletter projektu, kde se dozvíš, do jaké částky ti budou proplaceny cestovní náklady i velikost účastnického poplatku.

Jaká je role Brno Connected a proč mu mám platit poplatek?

Brno Connected je vysílací organizace, která zajišťuje nezbytnou administrativu, komunikaci s partnerem i s účastníky, propagaci akce aj. Přijde nám fér požádat vás o poplatek 300 Kč, který je určen na další rozvoj naší organizace a pomáhá nám pokrýt různé drobné náklady, které jako organizace máme (webhosting, doména, pošta, tisk).

Jaké jsou tvoje závazky, pokud budeš vybrán na projekt?

  • Potvrdit, že pojedeš.
  • Zaplatit Brno Connected administrační poplatek.
  • Najít si ekonomicky vhodnou cestu, poslat ji organizátorům, a pokud ti potvrdí, že tento způsob dopravy je v pořádku, koupit si lístky.
  • Pokud je tvoje účast potvrzená, máš povinnost zúčastnit se celého kurzu od začátku do konce.
  • Součástí účasti jsou i různé navazující aktivity, které cílí na šíření výsledků projektu. Už na konci kurzu spolu s organizátory vymyslíš jak to, co ses naučil/a budeš sdílet dál.
  • Po akci od tebe jako vysílající orgnaizace budeme chtít zpětnou vazbu a článek na blog v češtině a angličtine, skrz který posdílíš s ostatními své zážitky.

Neumím anglicky, ale na projekt vážně chci. Co můžu dělat?

Umíš anglicky aspoň trochu? Máme spoustu zkušeností s účastníky, kteří své angličtině nevěřili, a přesto si na projektu poradili. Ostatní účastníci z České republiky ti jistě pomůžou. Některé projekty navíc pracují s různými kreativními, uměleckými a pohybovými metodami a jazyková znalost není až tak potřeba.

Pokud máš pochyby, napiš nám na brnoconnected@gmail.com, ať se o tom pobavíme. Společně jistě najdeme řešení.

Mohou Slováci na projekt vypsaný pro Českou republiku?

Pokud tu studují nebo pracují, tak ano.

Máš víc otázek? Neváhej nám napsat na brnoconnected@gmail.com nebo nám pošli zprávu přes Facebook.