Naše vize

We create fulfillment in life through joy and connection.

Vše co děláme, děláme proto, že nás to naplňuje, a zároveň tím vytváříme prostor pro naplnění druhých. Proto je fulfillment jedno z našich klíčových slov.

Dává nám velký smysl dělat věci pro radost a umět si je užít, proto slovo joy.

Je pro nás důležité vytváření fungujících vztahů, jak sami se sebou tak s druhými, proto connection.

Chceme posílit lokální síť mezi místními organizacemi podobného zaměření a zároveň ještě víc propojit Brno se světem.

Cílem našich projektů je podporovat lokální i interkulturní výměnu mezi účastníky a zároveň jim poskytnout možnost přirozeně se učit zkušenostmi v neformálně vzdělávacích programech.