CHANGE YOUR GLASSES, BULHARSKO, ČERVENEC 2023

V bulharském Plovdivu se nás na tréninkový kurz Change Your Glasses, jehož cílem bylo rozeznat a pochopit procesy, které vedou k předsudkům, stereotypům a diskriminaci, sešla evropsky velmi rozmanitá skupina více než 30 lidí.

A právě i tahle různorodost (protože kdy jindy máte příležitost poslechnout si debatu Albánců s Řeky o politických problémech, Srbů s Bulhary o podobě jejich kultur, nebo Italů a Portugalců o významu náboženství) znamenala, že jsme měli skutečně možnost nahlédnout do zákulisí našich vžitých stereotypních představ a začít je bořit.

Během intenzivních 10 dní pod vedením facilitátorů z organizací Smokinya Foundation a Kibela jsme měli možnost vyzkoušet si řadu technik neformálního
vzdělávání, které měly za cíl podpořit sebereflexi stereotypů a předsudků a přimět nás přemýšlet o tom, jak používáme předsudky v každodenním životě, a jak stereotypy můžou změnit realitu tím, že v nás vyvolávají specifické chování a postoje. Důležitou součástí kurzu byla právě již zmiňovaná sebereflexe, a tak si každý účastník z tréninku odnesl něco jiného a z Plovdivu odjížděl s unikátním pocitem. 10 dní se sice může zdát jako krátká doba, ale ve skutečnosti je to doba dostatečně dlouhá na navázání smysluplných spojení, na objevení našich nových stránek a na pochopení nových konceptů, které, jak věřím, můžeme následně všichni uplatňovat v běžném životě a vytvářet tím tak inkluzivnější a otevřenější prostředí pro ostatní.

Jsou to právě i tyto důvody, proč bych komukoli, kdo si není jistý, zda se na podobný tréninkový kurz vydat, doporučila, ať neváhá a rozhodne se „změnit svůj pohled“ při první příležitosti. Stojí to za to.

Marta

Projekt byl financován z programu Evropské unie Erasmus+ a zastřešila ho bulharská organizace Kibela, s podporou organizace Smokinya.