Entrepreneur lab, Bulharsko, květen 2019

Projekt ,,Entrepreneur LAB“ pod vedením trenéru z organizací ReCreativity a Smokinya (pro kterou to byl zároveň první projekt, který se konal pod její záštitou) se konal v zapomenuté bulharské vesničce Ravnogor. Pro úspěšný průběh celého projektu to byla nicméně správná volba, jelikož účastníky
kromě pobíhajícího dobytku a drůbeži nic nevyrušovalo v koncentraci, tudíž se se mohli naplno věnovat tématům podnikání, udržitelnosti či recyklace.

Skupinu tvořilo 24 účastníků z 12 zemí, kteří měli za sebou různé zkušenosti a životní příběhy, cíl však byl pro všechny stejný – využít společně strávený čas na maximum na zdokonalení svého
,,entrepreneurial mindset“. Již první workshop začal ,,zostra“ a všichni jsme si ihned uvědomili, jaký je rozdíl mezi tím, když se o něčem jenom domníváme (tzv. ,,assumption“) a když něco skutečně platí (,,fact“). Co faktem rozhodně bylo byly následné prezentace podnikatelských nápadů každého z nás, které rozhodně nepostrádali invenci, kreativitu i aspekt udržitelnosti a odpovědnosti v podnikání. Již tehdy jsem si uvědomil, jak výtečně byla skupina poskládaná a že každý účastník je fakt inspirativní člověk.

Následovali další dny velmi intenzivního programu. Jelikož se jednalo o neformální vzdělávání, bylo na svobodné vůli každého z nás odnést si z dané aktivity něco pro sebe, něco co bychom mohli následně zúročit. Bylo pro mě jako nováčka v této edukaci nesmírně zajímavé sledovat nadšení a
aktivní přístup mísící se s pochybnostmi a množícími se otázkami, na které mnohokrát nepřicházeli žádné odpovědi (případně oblíbená všeobjímající odpověď ,,I don‘t know“). Často se stávalo, že jsme si po workshopu typu ,,body movement“ nebo některé z kreativních činnosti odnesli spíš určitý pocit nebo mentální rozpoložení, než exaktní znalosti. Přiznávám, taky jsem s tím nebyl zpočátku vždycky srovnaný, nicméně s přibývajícím časem jsem se víc ponořil právě do této ,,neformálnosti“ a jen si danou aktivitu užíval. Velkou pozornost jsme také věnovali otázkám recyklace resp.
znovuvyužitelnosti plastů, tetrapaků apod. Bylo neskutečné sledovat borce, co Vám z plastů a odpadu poskládají peněženku, obal na láhev nebo hračky pro děti.

Abychom ale nezapomněli na ,,podnikatelského ducha“ tohoto projektu, určitě bych se rád zmínil o dvou workshopech, které měli rozhodně přímý dopad na odpovědné podnikání. Prvním z nich byl workshop ,,elevator pitch“, kde jsme si vyzkoušeli, jak náročné může být odprezentovat sebe nebo svůj nápad v krátkém časovém úseku. Koncept pochází z Ameriky a vznikl z potřeby stručně prodat svůj projekt v průběhu cesty výtahem. S postupujícím časem a se zvyšujícím se množstvím opakování se každý účastník dokázal za pár vteřin uvést a prodat svou ideu potenciálnímu investorovi. I když jsem koncept ,,výtahové prezentace“ již poznal, je důležité si vždy připomenout, jak neztrácet čas s nepodstatnými informacemi a komunikovat ještě efektivněji.

Druhým z mého pohledu klíčovým konceptem, který jsme rozebírali byl tzv. ,,DISC model“. Jedná se o teorii, která dělí lidi dle jejich osobnostních vlastností na čtyři základní typy. Jsou jimi dominant, influencer, conscientious a steady. Každý typ se vyznačuje souborem harakteristických vlastností, případně různým chováním se v krizových situacích. Dominantní typy jsou rozhodní, přímočaří a na výsledek orientovaní lidé, kterým ale občas může chybět empatie nebo schopnost projevit emoce.
Mezi ,,influenceri“ se zařazují lidé s množstvím energie, nápadů, které ale ne vždy dokážou dotáhnout do zdárného konce. Jako ,,steady people“ označujeme ty, kteří mají raději bezpečí a pohodu, přičemž častokrát právě jejich nekonfliktnost dokáže tmelit kolektiv. ,,Conscientious“ jsou
analytické typy, kteří mají rádi pořádek, soustředí se na detaily a logickost procesů. Na základě těchto specifikací jsme se následně rozdělili so skupin a snažili se ,,vcítit“ so našeho DISC protipólu. Každý si měl tedy možnost vyzkoušet, jak prezentovat svoje nápady v jiné poloze než najakou je zvyklý. Pro mě osobně do bylo jedno z klíčových sdělení celého projektu, protože navzdory již nabitým znalostem o této typologii jsem si nikdy neuvědomoval, jak důležité je přizpůsobit svůj komunikační styl dle typu osobnosti, která stojí oproti Vám. Považuji to také za klíčovou dovednost,
která se dá explicitně aplikovat v podnikatelském nebo osobním životě.

Vyvrcholením našeho projektu bylo již od začátku proklamované překvapení. Tím byla možnost pomoci místní komunitě v realizaci některého projektu ze seznamu, který by byl dle názoru lokální komunity prospěšný. V rámci realizace projektů jsme tedy využili v praxi vše to (a mnoho dalšího), co jsme se v předešlých dnech dozvěděli. Podařilo se nám zrevitalizovat basketbalové hřiště, vyznačit běžeckou trať pro nadcházející maraton a také zorganizovat kulturní odpoledne pro místní obyvatele. Projekt Entrepreneur LAB hodnotím tedy extrémně pozitivně. Kromě zajímavých workshopů a neformálního vzdělávání to byl pro mě obohacující téměř týden a půl plný diskuzí, jiných pohledů na svět a nekonečného smíchu. Již dlouho jsem se nesetkal s tak vyváženou, inspirativní a inteligentní partou lidí. Jsem za tuto zkušenost nesmírně vděčný.