Get in Touch, Slovensko, 18.-26.1.2019

Slyšel jsi někdy o kontaktní improvizaci? Hledáš nové metody při práci s druhými? Vyraz na mezinárodní trénink Get in touch! Na tréninkovém kurzu pro pracovníky s mládeží, facilitátory, dobrovolníky pracující s mladými se potkají lidé z 8 různých zemí. Zaměří se na použití kontaktní improvizace, tance, který je založen na spontaneitě, autenticitě a fyzickém kontaktu, jako cestě, která může naučit aktivně naslouchat a vytvářet větší uvědomění při komunikaci s druhými.

Celý projekt využívá metod neformálního vzdělávání a přístupu „learning by doing“. Program je nabitý a intenzivní, připrav se na aktivity od rána do večera.

Na projektu se potkáš s účastníky ze Španělska, Bulharska, Řecka, Maďarska, Itálie, Slovenska, Rumunska a samozřejmě České republiky.

V rámci programu:

  • prohloubíš uvědomění o svém těla
  • zlepšíš své dovednosti v naslouchání sobě a druhým
  • objevíš nové zdroje své své kreativity
  • prozkoumáš možnosti kontaktní improvizace při práci s mladými
  • rozvineš schopnosti neverbální komunikace

Projekt je pro tebe, pokud:

  • ovládáš angličtinu na komunikační úrovni;
  • jsi trenér, pracovník s mládeží, mentor či dobrovolník pracující s lidmi
  • máš malé nebo žádné zkušenosti s kontaktní improvizací

DATUM PROJEKTU: 18.1.-26.1 2019

DEADLINE PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ: 12. 10. 2018

LOKALITA: Slovensko, Lovinka

POČET ÚČASTNÍKŮ: 3

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 70 EUR

ADMINISTRAČNÍ PŘPÍSPĚVEK: 200 KČ

Příspěvek platí vybraní účastníci po potvrzení účasti a jde na podporu naší činnosti a administrativy, kterou kolem projektů děláme.

Projekt je hrazený z grantu programu Erasmus+. Cestovní náklady budou proplaceny do výše 180 € pro účastníky z České republiky.

Více informací: Get in Touch – infoletter

Přihláška: klikni sem

Pokud máš jakékoliv dotazy, sem s nimi, jsme tu pro vás na brnoconnected@gmail.com. 

  

 Financováno z programu Evropské unie Erasmus+.