LEVEL UP YOUR YOUTH WORK, ITÁLIE, KVĚTEN 2023

Petra vyrazila na kurz pro pracující s mládeží a 8 dní v pestré mezinárodní skupině objevovala neformální vzdělávání a design vzdělávacích aktivit, s cílem zlepšit se ve své lektorské práci. Co se naučila a jaké to pro ni bylo?

Na projekt Level Up Your Youth Work jsem odjížděla s očekáváním, že chci zlepšit své lektorské dovednosti a připravit se na svůj vlastní Erasmus+ training course, kterého se zúčastním jakožto lektorka. Na projektu byla velmi bezpečná a neformální atmosféra, kde jsem měla možnost sdílet své vlastní zkušenosti a také se inspirovat od ostatních účastníků. Díky novým informacím, které jsem na projektu získala, si uvědomuji, jak důležité je myslet na různé styly učení. Také jsem měla možnost lépe pochopit rozdíly mezi formálním, neformálním a informálním vzděláváním. Pro svou praxi jistě využiji NAOMIE metodu, kterou jsme měli možnost rovnou implementovat při vytváření našeho vlastního workshopu.

Z celého projektu si odnáším spoustu nástrojů, které mohu využít ve své práci. Oceňuji přístup lektorek, které nás celým procesem provázely a podporovaly nás v našem růstu. A na závěr nesmím zapomenout na nová přátelství, které mi tato zkušenost přinesla.

Petra

Projekt byl financován z programu Evropské unie Erasmus+ a zastřešila ho italská organizace Giovani Emmanuel.