ONCE UPON A TIME, 4. – 12.9. 2020, HOLANDSKO

Neustále vyprávíme příběhy, sobě či druhým. O čem jsou tvé příběhy? Kdo jsou jejich hrdinové? A jak se takové příběhy mohou stát nástrojem pro řešení a transformaci konfliktů? Pojeď se naučit jak pracovat s příběhy a storytellingem!

Tréninkový kurz „Once Upon a Time: Storytelling as a Tool for Conflict Transformation“ ti nabízí možnost objevovat a zkoumat jak skrze příběhy, metafory a vyprávění můžeme pracovat s konfliktem.

Konflikty jsou přirozenou součástí života a vyžadují empatii a efektivitu pro to, abychom je mohli transformovat a řešit, místo vyhýbání se jim. Použití příběhů, reálných nebo fiktivních, pohádek a metafor s cílem pracovat s našimi předpoklady, domněnkami a konflikty, je mocným nástrojem k transformaci konfliktu. V rámci tohoto kurzu se můžeš naučit pracovat se storytellingem a možnostmi jak skrze něj přispět k řešení konfliktů v oblasti práce s mládeží.

Pro koho je tento projekt:

  • pracuješ s mladými lidmi (jako dobrovolník, koordinátor, mentor, pracovník s mládeží, lektor,..)
  • je ti alespoň 20 let
  • ovládáš angličtinu na komunikační úrovni
  • jsi připravený/á prakticky využít, co se na kurzu naučíš, ve své organizaci a zorganizovat follow up aktivitu po projektu

DATUM PROJEKTU: 4. – 12.9. 2020

LOKALITA: Olde Vechte Foundation, Ommen, Holandsko

DEADLINE PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ: 1.8. 2020

POČET ÚČASTNÍKŮ Z ČR: 4

ÚČASTNICKÝ PŘÍSPĚVEK: 75 EUR

ADMINISTRAČNÍ PŘÍSPĚVEK: 300 Kč

(Účastnický příspěvek jde organizátorům akce a slouží k pokrytí dalších nákladů na projekt. Administrační příspěvek platí vybraní účastníci po potvrzení účasti a jde na podporu činnosti Brno Connected a administrativy, kterou kolem projektů děláme)

Projekt je hrazený z grantu programu Erasmus+, což znamená, že strava, ubytování, program, materiály a cestovné ve výši 275 EUR pro účastníky z ČR je pokryto.

Více informací: Infopack

Přihláška: klikni sem

Pokud máš jakékoliv dotazy, napiš nám, jsme tu pro vás na brnoconnected@gmail.com. 

Financováno z programu Evropské unie Erasmus+.