Resilient, říjen 2021

Narazila jsem při této cestě na spoustu hrbolků, množství nebezpečných sesuvů a vysokých překážek, které teď nedokážu zdolat. Díky projektu ale dokážu věc důležitější – pracovat na tom, abych se jednou za ně dostala.

Týdenní kurz Resilient se uskutečnil v nejpříjemnější části podzimu, kdy příroda ukazuje své nejlepší barvy. Vesnička Ravnogor v bulharských horách byla zajímavá k objevování, a především procházky po okolí poskytovaly jedinečné výhledy.

Školení bylo zaměřeno na kultivaci schopnosti vypořádat se změnou a nejistotou. Toto téma je v posledních dvou letech více než aktuální v každodenním životě, takže cvičení, která jsme měli možnost absolvovat, mě utvrdily v přesvědčení, že se s nadcházejícími výzvami vypořádám s úsměvem na tváři. Rostoucím momentem pro mě bylo i pochopení toho, jak zvládat a naplnit své emoce a potřeby ve stresových situacích.Program byl vyvážený i fyzickými aktivitami, tancem, smíchem a emocemi.Věřím, že jsem také našel nějaké přátele, které bych rád znovu viděl. Rozmanitost účastníků z různých zemí rozšířila můj rozhled a obohatila mě o specifické kulturní detaily, které je těžké získat v běžném životě.

A jídlo bylo vynikající!

Martin J.

Týdenní tréninkový kurz Resilient byl plný bouřlivých emocí, zajímavých a inspirativních lidí, dobrého jídla a divoké přírody. Jednotlivé dny jsme trávili různými fyzickými cvičeními, divadelními improvizacemi, meditováním a plněním výzev a úkolů. Tyto aktivity jsem chápala jako výzvu ke zpomalení, byla to pozvánka k zapomenutí na okolní svět, k tomu soustředit se na sebe a objevit hranice své komfortní zóny. Rozhodla jsem se tuto nabídku přijmout a udělala jsem krok do neznáma, krok za své hranice. Díky tomu jsem byla schopná prozkoumat nové obzory a postupně potkat různé střípky sebe sama, se kterými jsem se setkávala poprvé. Narazila jsem při této cestě na spoustu hrbolků, množství nebezpečných sesuvů a vysokých překážek, které teď nedokážu zdolat. Díky projektu ale dokážu věc důležitější – pracovat na tom, abych se jednou za ně dostala.

Eliška B.

Projekt byl financován z programu Evropské unie Erasmus+.