Mediagraphy+ Design & Creativity: 13.-21. 11. 2015, Rumunsko

Vítek a jeho zážitky z podzimního projektu v Rumunsku, z produkce Synergy Romania: Mediagraphy+ Design & Creativity.

12308794_10154294308389989_6641164032315334741_nChtěl bych se s vámi podělit o dojmy z projektu Mediagraphy+. Byl to první ze série projektů ─ tří výměn mládeže konaných v Iasi na východě Rumunska. Celý cyklus je zaměřen na budování osobní značky, design, fotografii, sociální media a jiná aktuální témata spojená s medii.

Už samotná cesta byla velkým zážitkem, trvala přibližně 32 hodin. Zvolili jsme nejvíce propracovanou a zároveň nejlevnější variantu. Jednalo se o kombinaci autobusového a vlakového spojení. Původní nevýhodu v časové náročnosti jsme nakonec přetavili v upevnění naší skupiny a poznání zdejší dopravy.

První den se nesl ve znamení příjezdů účastníků, seznamování a neformálních aktivit pro stmelení týmu. Jelikož jsme byli po dlouhé cestě velmi znaveni, tak jsme šli hned spát. Následujícího dne byla představena agenda celého projektu. Potom jsme se zabývali teorií komunikace a jejím působením na publikum. Prostřednictvím krátkých nahrávaných řečí si každý mohl zkusit prezentaci v omezeném čase. Toto první cvičení bylo důležité z hlediska projevení naší autenticity. Ostatně autenticita byla klíčovým slovem tohoto projektu a důležitým
impulsem pro rozvoj další tvorby. Také jsme pracovali s popisem naší osobnosti, každý představil fotku svého pracovního místa. Ta byla poté vylepena na zeď.mistnost

Třetí den jsme se věnovali myšlenkovým mapám a prioritizaci našich hodnot a cílů. Myšlenkové mapy nám sloužily jako východisko pro tvorbu vlastní osobní značky a logotypu. Právě na základě sumarizace myšlenkových map jsme nastínili obrysy našich budoucích log. Další den byl ukotven v kreativním procesu a to od prvotních skic, následného výběru písma až po finalizaci logotypu. Bylo možné se držet zpracování ručně nebo na počítači.martin

Pátý a šestý den nám byl ponechán na organizování vlastních workshopů. Jednalo se o cvičení na práci s hlasem, meditaci, metody story-tellingu, grafické a fotografické workshopy a relaxační techniky. Pro účastníky to byla výborná příležitost zkusit si vést svůj vlastní workshop.

Pak následovalo volno pro poznávání krás města Iasi. Toto malé městečko je významným studentským centrem na východě Rumunska. Osmý den jsme sumarizovali všechny výstupy, které jsme v průběhu vyvěšovali na zeď. Večer jsme se přesunuli do místního komunitního centra, kde jsme před veřejností prezentovali celý projekt.

Tento projekt byl unikátní hned z několika důvodů. Především proto, že se podařilo udržet dostatečnou odbornost a zároveň určený template obohatit o specifické zkušenosti účastníků a narozeninyhlavně neopomenout rozvoj multikulturního dialogu, ba jej i více posílit. Dá se říct, že se formální i neformální složky vzdělávání výborně doplňovaly.

Na závěr musím dodat, že český tým také výborně fungoval a tímto bych chtěl poděkovat českému týmu a Brno Connected za tuto příležitost.

Vítek Votroubek

Erasmus+

Projekt byl organizován v rámci programu Erasmus+.