Zážitky z projektu Nature is Future

5René, Eva a Eva vyrazili do Chorvatska na výměnu mládeže Nature is Future. Co si odtamtud přináší?

V termínu 12. – 18. 4. 2017  jsme se zúčastnily výměny mládeže v chorvatském Velikém Žítniku pod záštitou Erasmu+. Téma tohoto projektu bylo „Nature is future“, které zahrnovalo okruh aktivit jako poznávání užitečných  rostlin a hub, třídění odpadů, pohyb a  orientace v terénu pomocí kompasu, využití přírodních zdrojů a celkové soužití s přírodou. Důležitou částí projektu bylo také  poznávání nových lidí a navazování přátelství.

2

Kromě České republiky se projektu zúčastnily i týmy z Litvy, Slovenska, Chorvatska a Španělska, jejichž kulturu jsme mohli blíže poznat na tzv. „Intercultural night“, která byla součástí programu. Účastnící z každé země s sebou přivezli jídla a výrobky typické pro svůj region a krátce nám svůj stát představili. Každý den pro nás byl připraven nabitý program, jehož součástí byla např. návštěva přírodního parku Grabovača, kde jsme si prohlédli jeskyně, dále jsme se seznámili s činností  LAG Lika neboli Local action group ve městě Gospić a jejich projekty. Spousta aktivit pro nás byla připravena i v samotném Velikém Žitniku (ve kterém v současné době bydlí přibližně 25 obyvatel), kde jsme se zúčastnili tzv. Community service, což spočívalo ve sbírání odpadků v okolí vesnice.

4

V rámci programu jsme se také dozvěděli, jak funguje organizace projektů Erasmus+, a měli možnost zamyslet se nad organizací podobného projektu u nás. Jeden ze dnů akce byl věnován turistickému výletu na horu Krčmár, při kterém jsme si osvojili práci s kompasem a mapou a všeobecnou orientaci v terénu. Součástí programu byl také velký počet komunikačních aktivit, u nichž jsme měli možnost lépe se poznat s ostatními účastníky a také procvičit svou angličtinu. Na konci pobytu obdržel každý z účastníků svůj Youthpass sloužící  jako certifikát potvrzující naši účast na projektu. Stejně jako předání Youthpassů se i celý projekt nesl v přátelském duchu a my jsme vděční, že jsme měli příležitost zúčastnit se.