How to Be the Change

Tréninkový kurz“ Be the Change“ shromáždil téměř 30 účastníků z 8 zemí a byl zaměřen na pomoc pracovníkům s mládeží snadněji identifikovat různé stereotypy, koncepty a vzorce, které je ovlivňují.

Ahoj! Jmenuji se Petra a je mi 26. Od doby co jsem objevila možnosti programu Erasmus +, byla jsem již v mnoha zemích a účastnila se projektů na témata od jazykových bariér až po udržitelný rozvoj.

Možnosti programu se pro mě staly nekonečným zdrojem inspirace, poznávání zajímavých lidí, míst a učení se novým věcem. Jsem opravdu vděčná každému, kdo tvrdě pracuje na tom, abychom my – mladí lidé – měli přístup ke všem těmto výhodám. Dostudovala jsem univerzitu před více než 1 rokem a jak si dokážete představit, nebýt studentem a mít zaměstnání na plný úvazek omezilo mé možnosti účasti na Erasmus+ projektech. Proto se vždy snažím vybrat projekt, který mi pomůže se současným povoláním nebo životní situací. A „Be the change“ byl ten, který jsem už dlouho hledala.

Intenzivní program tohoto tréninku nás den po dni vedl k tomu, abychom se stali vedoucí mládeže, kteří jsi jsou vědomi stereotypů a tzv. myšlenkových pastí, se kterými se můžeme setkat při práci s mládeží i v našem každodenním životě. Když se podívám zpět, je toho opravdu hodně, co by se dalo sdílet ohledně tohoto tréninku, a já upřímně nevěděla, kde při psaní tohoto článku začít. Nakonec jsem se rozhodla s vámi podělit o své 3 klíčové poznatky.

Čtení mysli jako myšlenková past
Komunikace je dnes klíčem k úspěchu a velmi důležitou dovedností. Všichni jsme však odlišní a máme za sebou různé životní situace, což může vést k nesprávně interpretovaným rozhovorům a interakcím. V jedné části školení jsme hovořili o domněnkách a myšlenkových pastích. Jednou z myšlenkových pastí je i čtení mysli – aneb domnívání se, že víme, co ostatní mají na mysli bez toho, abychom si to potvrdili. Domněnka je pak tvrzení, které může být správné, ale dosud nebylo dokázáno ani vyvráceno. Během reflexe jedné z aktivit jeden z účastníků s námi sdílel následující radu, tak jednoduchou a přitom tak mocnou: „Proměňte své domněnky v otázky.“ Přemýšlela jsem o tom a dávalo mi to čím dál tím větší smysl. A začala jsem to okamžitě aplikovat.

Po pouhém dni mi došlo, že místo „čtení myslí“ lidí a domnívání se, že vím a chápu, co se mi snaží říci, je lepší věc objasnit a proměnit moje domněnky v otázky. Nikdy se nic přeci nemůže pokazit položením vyjasňující otázky. A byla jsem překvapená, kolikrát byly věci ve skutečnosti míněny úplně jiným způsobem v porovnání s tím, co jsem si zprvu myslela (domnívala se).

Praktikuj vděčnost
Soubor „mindfulness principů“ je jedním z nástrojů, které nám naši tréneři představili, aby nám pomohli identifikovat různé stereotypy, koncepty a vzorce, které nás ovlivňují v každodenním životě. Vděčnost (gratefulness) byl podle mého názoru jeden z nejvíce prosazovaných nástrojů. Tím, že nás trenéři nechali projít rozmanitým souborem rituálů a praktik, jsem začala být vděčna za „každodenní věci“ a oceňovat můj život v daném okamžiku.
Od té doby jsem do svého každodenního života zavedla každodenní praxi –
otázku „Za co jsi dnes vděčná ?“ Ptám se sebe, i lidí kolem mě. A věřte mi
nebo ne, ten posun v mém myšlení i těch ostatních je vidět!

Zranitelnost je dobrá věc
Na konci prvního tréninkového dne se naše velká skupina účastníků rozdělila do menších, tzv. reflexních skupin. Cílem bylo ohlédnout se za prožitými dny v menším okruhu lidí, kterým nejvíce věříme.

Některé dny byly těžší než ostatní a každovečerní setkání s těmi a diskuze o tom, jaký byl pro nás ten daný den, se stala opravdu užitečným rituálem. V mé menší reflexní skupině jsem cítila, že mohu být opravdu otevřená a vyjádřit svůj názor. Vyžadovalo to upřímnost i schopnost stát se zranitelnou. To pro mě ve větší skupině nebylo vždy snadné. Interakce v mé menší skupině mi usnadnily celý trénink.

Na závěr bych ráda zdůraznila, že trénink „Be the Change“ byl založen na experimentálních a neformálních metodách vzdělávání, a proto se moje zkušenosti a věci, které jsem se během tréninku naučila, mohou lišit od toho, co se naučili a prožili ostatní účastníci. Že zrovna nevíte, co myslím těmi „experimentálními a neformálními metodami vdělávání“? Pak bych vám chtěla dodat kuráže, abyste se sami přihlásili na nejbližší projekt, který vám zalíbí. Udělejte krok, přihlaste se a be the change!

Petra Bilíková

Projekt byl financován z programu Evropské unie Erasmus+.