UBUNTU, 9.-18.12.2018 & 23.-28.3.2019, Ommen, Nizozemsko

Velmi aktuální téma sociální inkluze rezonuje v mnohých z nás. Jako Evropané hledáme způsob jak opravdu žít hodnoty jako jsou tolerance, svoboda projevu, inkluze a aktivní participace ve společnosti.

Pokud pracuješ s mládeží a hledáš způsoby, jak toto téma své cílovce přiblížit skrze metody neformálního vzdělávání a outdooru, projekt UBUNTU je pro tebe jako vyšitý!

Tréninkový kurz UBUNTU se skládá ze 4 částí – přípravné fáze, samotného tréninkového kurzu (9.-18.12.2018), implementace tréninkového kurzu v lokálním prostředí a evaluačního semináře (23.-28.3.2019). Podmínkou přijetí na UBUNTU je účast na všech fázích.

Během samotného tréninkového kurzu budeš mít 5 dní na to, aby jsi ve společnosti 30 účastníků z 12 zemí získal/a a rozvinul/a potřebné kompetence, znalosti a vzorce chování týkající se metod sociální inkuze. V následující části je budeš mít prostor využít v holandské realitě – organizováním programu pro mládež v Nizozemsku. Svoje výsledky na konci tréninkového kurzu zhodnotíš a budešmít možnost připravit se na následující fázi projektu – využití ve tvé zemi.

PROJEKT JE PRO TEBE , POKUD:

  • jsi ve věku 18+;
  • pracuješ s mládeží, jsi trenér/ka, lektor/ka, vyučující ;
  • ovládáš anglický jazyk na komunikační úrovni;
  • máš chuť se naučit nebo zlepšit si své kompetence v používání outdoorových technik jako metody učení se spolupráci a sociální inkluzi.
DATUM PROJEKTU: 9.-18.12.2018 (tréninkový kurz) a 23.-28.3.2019(evaluační seminář)
DEADLINE PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ: 09. 11. 2018
LOKALITA: Ommen, Nizozemsko
POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 50 EUR
ADMINISTRAČNÍ POPLATEK: 200 KČ

(poplatek platí vybraní účastníci po potvrzení účasti a jde na podporu naší činnosti a administrativy, kterou kolem projektů děláme)

Více informací: zde

Online přihláška zde

Projekt je hrazený z grantu programu Erasmus+. Cestovní náklady budou proplaceny do výše 2 x 247 € pro účastníky z České republiky.

Pokud máte jakékoliv dotazy, sem s nimi, jsme tu pro vás na brnoconnected@gmail.com. 

 

     Financováno z programu Evropské unie Erasmus+.