Encourage, září 2019

DODEJ SI ODVAHU – MÁŠ NA TO?

Během 10 dnů v září jsem měla možnost se zúčastnit Erasmus+ projektu nazvaného EnCourage, který byl zaměřený na výměnu mládeže. Projekt se konal na hezkém a klidném místě v přírodě, nedaleko hlavního města Německa – Berlína. Do projektu bylo zapojeno celkem 49 lidí: 36 účastníků z 9 zemí (Bulharsko, Česká Republika, Francie, Německo, Maďarsko, Lotyšsko, Portugalsko, Rumunsko a Srbsko), 9 vedoucích skupin (každý z jedné země) a 4 zkušení facilitátoři.

Cílem projektu bylo nalezení odvahy a motivace k cestování, překonání odporů a strachů, zlepšení způsobu, jakým se lidé vypořádávají s nejistotami a výzvami, jakož i navázání kontaktu s jinými kulturami. Projekt zahrnoval také zajímavé přístupy, metody a cvičení, jako například pozitivní a humanistická psychologie, učení založené na dobrodružství, gestalt terapie a systémová výchova, interkulturní psychologie, divadelní a taneční výchova, práce s tělem, jiné neformální metody učení a hry. Všechny výše uvedené přístupy, metody a cvičení byly součástí archetypálního vzoru příběhu nazvaného „The Hero’s Journey“, který nás provázel celým projektem. Každý den byl věnován jinému tématu, jako například skupina a já, volání k dobrodružství, odpory a strachy, svět zázraků, první výzvy, příprava na dobrodružství, největší výzva, poklady a návrat domů.

Ráno jsme se pravidelně scházeli v hlavní místnosti, kde jsme obvykle začínali krátkou meditací, a poté pokračovali zpětnou vazbou z předchozího dne, při které se mohl každý účastník projektu vyjádřit. Po zbytek dne jsme se zabývali různými aktivitami souvisejícími s tématem dne. Aktivity byly založeny na neformálním učení, a tak bylo na každém účastníkovi, aby si z nich něco odnesl. Pokud bylo do nějaké z nich zapojeno více lidí, vždy jsme museli být s účastníky z jiné země, což bylo skvělé k procvičování angličtiny. Vrcholem projektu byla třídenní venkovní aktivita.

Pravděpodobně největší výzvou během celého projektu pro mě bylo dokončení této třídenní venkovní aktivity a jsem na sebe hrdá, že se mi to podařilo. Úkol byl jednoduchý, dostat se do Berlína. Každá z 9 vytvořených skupin však měla omezený rozpočet a den před odjezdem musela naplánovat vše týkající se cestování, tzn. dopravu a ubytování. Nakonec to bylo neuvěřitelné dobrodružství plné výzev, a to nejen těch, které jsme měli splnit jako skupina (jež jsem si moc užila), ale i mých osobních. Jako vedoucí skupiny jsem měla možnost si vyzkoušet, jaké to je vést mezinárodní skupinu lidí a mít odpovědnost nejen za sebe, ale také za ostatní. V průběhu těchto tří dnů jsem vystoupila ze své komfortní zóny, otestovala si své silné a slabé stránky, objevila spoustu nových míst, ochutnala nová jídla, setkala se s různými lidmi a sblížila se s ostatními účastníky projektu. Během tohoto krátkého dobrodružství jsem také dospěla k zajímavým poznatkům:

1. Ačkoli jsem spíše ten typ člověka, který má rád všechno naplánované a ví, co může očekávat, takže když se někdy stane, že věci nejsou takové, jaké si je představuji, je třeba zachovat klid a důvěřovat procesu.

2. Důvěra byla také jedním z témat diskutovaných v průběhu projektu a já jsem měla to štěstí, že jsem byla obklopena lidmi, na které jsem se mohla spolehnout a s nimiž jsem se cítila v bezpečí, a to i přesto, že jsme se znali zhruba týden.

3. Riskovat se někdy vyplácí a hlavní věcí je nikdy se nevzdávat, protože když máme víru (a přátele), všechno je možné.

Pokud jde o celý projekt, mám z něj především pozitivní pocity. K jeho popisu mohu použít některá přídavná jména, jako například úžasný, intenzivní, prospěšný, obohacující, nezapomenutelný, inspirativní… Jsem velmi vděčná za šanci zúčastnit se tohoto opravdu smysluplného projektu, protože mi hodně pomohl v mém osobním rozvoji a splnil má očekávání. Za 10 dnů jsem se toho o sobě hodně dozvěděla, a to díky různým činnostem, které jsme během projektu dělali. Jsem také více motivována cestovat někam na vlastní pěst. V neposlední řadě jsem moc ráda, že jsem zde potkala tak skvělé lidi a v několika z nich našla dobré přátele. Každý z účastníků je jedinečný a od každého jsem se toho hodně naučila.

Někdy musíme vystoupit z naší komfortní zóny, abychom viděli, jak nádherný svět je kolem nás a kolik věcí o sobě se můžeme dozvědět, a abychom překonali náš strach.

Šárka Doležalová

Financováno z programu Evropské unie Erasmus+.